क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
प्रदेश उधोग व्यवसाय ऐनको अनुसुची हेरफेर सम्बन्धि सुचना। दस्ताबेज/राजपत्र
2081 सालमा मधेश प्रदेशमा दिईने थप विदाहरु. दस्ताबेज/राजपत्र
प्रदेश लोक कल्यानकारी व्यवस्थापन पहिलो सैशोधन कार्यविधि २०८१ दस्ताबेज/राजपत्र
चालु दोस्रो अधिवेशन अन्त्य दस्ताबेज/राजपत्र
तेस्रो अधिवेशन आहवानको सुचना । दस्ताबेज/राजपत्र
मा. विमला अंसारी

मा. विमला अंसारी

माननीय मन्त्री
मा.

मा.

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव