क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
सार्वजनिक विदा सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
सूचना सूचना/समाचार/सूचना
मधेश प्रदेश सभा नाम सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
सम्पति विवरण सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिकोको मिति 2080/03/31 को निर्णय सूचना/समाचार/सूचना
कानुनी सहजकर्ताको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुची सूचना/समाचार/सूचना
सोनम ल्होसार विदा सम्बन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
संवेदना सूचना/समाचार/सूचना
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को मिति २०७५/१२/२४ को ‍ बैठकबाट २०७६ सालमा दिने विदाको विवरण सूचना/समाचार/सूचना
१० ईद उल फितरको सार्वजनिक विदा दिईएको सम्बन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
११ सूचिकृत सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
१२ आवश्यक सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
१३ सार्वजनिक सूचना सूचना/समाचार/सूचना
१४ २०७७ सालको सार्विजिनक विदाको विवरण सूचना/समाचार/सूचना
१५ प्रदेश विपद पिडित उद्धार तथा राहत कोषमा भएको आ‍.व. ०७७/०७८ को खर्च (असोज मसान्त सम्म) सूचना/समाचार/सूचना
१६ सार्वजनिक विदा सम्वन्धमा सूचना/समाचार/सूचना
१७ आर्थिक विवरण आ.व.२०७६/०७७ सूचना/समाचार/सूचना
१८ प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७७ सूचना/समाचार/सूचना
१९ Notice of Intention to Award the contract सूचना/समाचार/सूचना
२० करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना/समाचार/सूचना
२१ राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि सूचना सूचना/समाचार/सूचना
२२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सूचना/समाचार/सूचना
२३ Notice of Intention to Award the Contract सूचना/समाचार/सूचना
२४ Invitation for Electronic bids (cdo sirha & saptari) सूचना/समाचार/सूचना
२५ Invitation for Electronic bids (prison office rajbiraj) सूचना/समाचार/सूचना
२६ Invitation for Electronic bids (Prison office jaleshwore) सूचना/समाचार/सूचना
२७ Invitation for Electronic bids (Constructions of Female Barrack & more) सूचना/समाचार/सूचना
२८ Bid addendum सूचना/समाचार/सूचना
२९ बोलपत्र स्वीकृत भएको आशयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३० ठेक्का रद्द गरिएको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३१ Invitation for Bids and Sealed Quotations सूचना/समाचार/सूचना
३२ शान्तिका लागि खेलकुद कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ सूचना/समाचार/सूचना
३३ प्रदेश स्तरमा २०७८ सालमा दिइने थप सार्वजनिक विदा सूचना/समाचार/सूचना
३४ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २ ले जारी गरेको आदेश सूचना/समाचार/सूचना
३५ आसयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३६ पद त्याग सम्वन्धी सूचना/समाचार/सूचना
३७ पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३८ छैठौ अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी सूचना सूचना/समाचार/सूचना
३९ प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली,२०७८ सूचना/समाचार/सूचना
मा.मोहम्मद समिम

मा.मोहम्मद समिम

माननीय मन्त्री
.

.

मा.राज्यमन्त्री
उमेश कुमार ढकाल

उमेश कुमार ढकाल

प्रदेश सचिव