क्र.स शीर्षक प्रकार / Sub-Category अपलोड मिति दस्तावेज
बकराइद (इद-उल अजहा) को शुभकामना सूचना/समाचार/सूचना
आशयको सूचना सूचना/समाचार/सूचना
Invitation for Sealed Quotation सूचना/समाचार/सूचना
तेस्रो अधिवेशन आहवानको सुचना। सूचना/समाचार/सूचना
तेस्रो अधिवेशन आहवानको सुचना । दस्ताबेज/राजपत्र
चालु दोस्रो अधिवेशन अन्त्य दस्ताबेज/राजपत्र
विधुतीय बोलपत्र रद्द गरेको सूचना। सूचना/समाचार/सूचना
प्रदेश लोक कल्यानकारी व्यवस्थापन पहिलो सैशोधन कार्यविधि २०८१ दस्ताबेज/राजपत्र
प्रदेश उधोग व्यवसाय ऐनको अनुसुची हेरफेर सम्बन्धि सुचना। दस्ताबेज/राजपत्र
१० प्रदेश उधोग व्यवसाय ऐनको अनुसुची हेरफेर सम्बन्धि सुचना कानुन/ऐन
मा. विमला अंसारी

मा. विमला अंसारी

माननीय मन्त्री
मा.

मा.

राज्य मन्त्री
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रदेश सचिव